Всеки успех започва от училището...


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2017. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     Родителски срещи:

   Подготвителни групи, 1, 2, 3 и 4 клас – 10.09.2018 г. (понеделник) от 18.00 ч.
   8 клас – 10.09.2018 г. (понеделник) от 18.00 ч. 


07.09.2018г.

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

07.09.2018г.

         Разпределение на учениците 1-ви клас за учебната 2018-2019 г.   


     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   07.09.2018г.

07.09.2018г.

     Ръководството на НСУ "София" Ви съобщава, че

   Откриване на учебната 2018/2019 година  ще бъде на 17.09.2018 г. (понеделник) от 10.00 ч.

Национално средно училище "София"