Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     Ръководството на НСУ "София" Ви съобщава, че

   Откриване на учебната 2018/2019 година  ще бъде на 17.09.2018 г. (понеделник) от 10.00 ч.

       Един упорит малчуган от 1а клас на НСУ "София" спечели купа „България 2018 г.“ (за момчета до 7г.) по спортно катерене след категорични победи във всички състезания от кръга.

                                                                                                   Честита победа, Кристиян!

07.09.2018г.

         Разпределение на учениците 1-ви клас за учебната 2018-2019 г.   


     Родителски срещи:

   Подготвителни групи, 1, 2, 3 и 4 клас – 10.09.2018 г. (понеделник) от 18.00 ч.
   8 клас – 10.09.2018 г. (понеделник) от 18.00 ч. 


     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   25.01.2019г.

01.12.2018г.

19.12.2018г.

07.09.2018г.

       Моля прочетете Заповед на Министъра на образованието и науката, във връзка с намаляване риска от вредни последици за здравето на децата и учениците и във връзка с прогнозните критични стойности на  емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми на 20.12.2018г. и на 21.12.2018г.

                                                                                      От Ръководството на НСУ "София"

07.09.2018г.

25.01.2019г.

       Във връзка със Заповед № РД 09-536 /25.01.2019г. на Министъра на образованието и науката, дните от 28.01.2019г. до 04.02.2019г. включително са обявени за неучебни за всички училища на територията на област София-град.  

     
      Училищните занятия се възстановяват на 06.02.2019г. с учебна програма за втори учебен срок. Учебната програма за вторият учебен срок ще бъде публикувана в сайта на училището / Раздел "Учебна програма"/ до 01.02.2019г.

                                                                                


                                                                                От Ръководството на НСУ "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15