Уважаеми Родители,

   По-долу можете да се запознаете със Заповедите на Директора на НСУ "София" за прием на ученици в Първи и Подготвителен клас за  учебната 2019-2020г."


29.032019г.

25.032019г.


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   29.03.2019г.

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

     Уважаеми Родители,

   По-долу можете да се запознаете с  "График на дейностите за прием на ученици ПЪРВИ клас за учебната 2019/2020г."


Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15