Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

eng.  Mariana Radeva               Rosica Stoeva                         Diana Tiholova                      

Computer lab maneger             Pedagogical Advisor              Pedagogical Advisor           


Nikolaj Dimitrov                       Mariana Pishtalova                  Teodora Apostolova                  Marina Borova

Deputy Headmaster                 Deputy Headmaster                 Deputy Headmaster                  Deputy Headmaster        

                                                                                    Rosen Tsvetanov                  

                                                                                        Headmaster