© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Reter Iliev                               Nikolaj Dimitrov                       Mariana Pishtalova               Teodora Apostolova

Deputy Headmaster               Deputy Headmaster                 Deputy Headmaster              Deputy Headmaster

administrative activities

                                                                               Rosen Tsvetanov                  

                                                                                  Headmaster                           

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

eng.  Mariana Radeva               Rosica Stoeva                         Diana Tiholova                       Atanas Penkov

Computer lab maneger             Pedagogical Advisor              Pedagogical Advisor            Pedagogical Advisor


Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"