Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

eng.  Mariana Radeva               Rosica Stoeva                         Diana Tiholova                      

Computer lab maneger             Pedagogical Advisor              Pedagogical Advisor           


Nikolaj Dimitrov                       Mariana Pishtalova               Teodora Apostolova                Аtanas Penkov

Deputy Headmaster                 Deputy Headmaster              Deputy Headmaster                Psychologist        

                                                                               Rosen Tsvetanov                  

                                                                                  Headmaster