Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

Национално средно училище "София"

Всеки успех започва от училището...

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

         Можете да се запознаете със списъците на учебниците и учебните помагала, необходими за учебната 2023/2024 година тук:
        От ръководството на НСУ "София"