Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2017. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

                                                                  ​​ ВАЖНО!!!

     УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

    Учебната програма за Първия срок на учебната 2018-2019 г. за всички класове ще бъде качена на 17.09.2018г. след 08.00 часа.
                                                                                  от Ръководството на НСУ „София“

Учебна програма за  1-ри срок  на учебната 2018-2019 г. в сила  от  17.09.2018г.