Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно  училище “София”, 1990-2022. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

                                                                  ​​ ВАЖНО!!!

     УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

    Учебната програма за втория учебен срок на учебната 2022-2023 г. за всички класове ще се качи до 05.02.2023 г.
                                                                                  от Ръководството на НСУ „София“

Учебна програма за  втори срок  на учебната 2022-2023 г. в сила  от  06.02.2023 г.