© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  12.11.2020г.

                                         

                       Уважаеми учители, ученици и родители,

         На 11.11.2020 г. Софийският оперативен щаб за ограничаване разпространяването на COVID-19 взе следните решения:

       От 12.11.2020 г. (четвъртък) до 27.11.2020 г. (петък) включително за учениците от гимназиална степен (8-12 клас) се преустановяват присъствените учебни занятия. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние.,

       От 13.11.2020 г. (петък) до 27.11.2020 г. (петък) включително за учениците от 6 и 7 клас се преустановяват присъствените учебни занятия. Учениците преминават към обучение  в електронна среда от разстояние.

      Обръщаме се към родителите с молба да окажат съдействие на децата си за своевременно регистриране в платформата Microsoft Teams с получените от НСУ „София“ потребителско име и парола, като спазват публикуваната в сайта инструкция за активиране.

        Обучението в електронна среда ще се провежда съгласно действащото седмично разписание на часовете. Възможностите за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние са синхронно и асинхронно.

      При синхронно обучение учениците са длъжни да присъстват при планираното провеждане на учебния час в онлайн среда. Поставят се отсъствия и оценки.

      Асинхронното обучение предвижда поставяне на задачи за усвояване на нови знания или преговор, упражнения за самоподготовка и изпитни задания, които да се изпълнят в посочените от учителите срокове. 

      Учебният процес за учениците от първи до пети клас включително продължава присъствено при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.                                                                                  От ръководството на НСУ „София“


12.11.2020г.

Национално средно училище "София"

Всеки успех започва от училището...

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg