03.062019г.

 12.062019г.

                                          ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.


       Ръководството на НСУ "София" Ви съобщава, че към дата 12.06.2019г., 18.00ч. ИМА 9 /девет/ незаети места за Трето класиране на ученици за I клас за учебната 2019-2020 г.

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

 СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

                                                          ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.


 


                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

 03.062019г.

                                          ПРИЕМ 1-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.


       Ръководството на НСУ "София" Ви съобщава, че към дата 06.06.2019г., 18.00ч. НЯМА свободни места.


                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

               СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ  НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА 1-ви КЛАС

                                                             ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.                        

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

 16.062019г.

 06.062019г.

               СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ  НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА 1-ви КЛАС

                                                             ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.                        

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   16.06.2019г.


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Национално средно училище "София"

Всеки успех започва от училището...

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15