Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg

30.06.2022г.

Всеки успех започва от училището...

     Съобщение за учениците пътуващи по програмата "Отново заедно"!


           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

      Тръгване за Преморско на 21 август 2022г. в 7,00 ч.  от бул. Монтевидео, пред магазин „БИЛА“.
      Необходимо е всички участници в пътуването да бъдат не по-късно от 6,45 ч. на сборния пункт за тръгване.
       Летуването ще започне с вечеря на 21 август и ще завърши с обяд на 26 август.
 

От ръководството на НСУ „София“


15.08.2022г.

Национално средно училище "София"

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  15.08.2022 г.

01.07.2022г.


            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 


          Вижте списък на Списък на учениците, КЛАСИРАНИ за шестдневно туристическо пътуване,  21-26 август 2022 г., НП "Отново заедно" на МОН.
        

        От 1 юли до 8 юли 2022 г. вкл. до 17.00 ч. всички одобрени ученици за участие в шестдневно туристическо пътуване по НП „Отново заедно“ на МОН е необходимо да подадат подписана декларация по образец.
           

        Посочените документи можете да изпращате на имейл: nsou151z@abv.bg или да донесете лично в училищe
                                                                                   От ръководството на НСУ „София“            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, 


          Със заповед № РД-12-121/28.06.2022 г. на директора на НСУ „София“ е определен
следният график за попълване на свободните места след трети етап на класиране:


04.08.2022 г – 05.09.2022 г. (вкл.) от 8.00 ч. до 18.00 ч. – подаване на заявления до
директора на училището за участие в четвърто класиране и оригинала на свидетелството за завършено основно образование;


07.09.2022 г. – класиране на кандидатите според бала и желанието и обявяване на
списъците с приетите ученици;


08.09.2022 г. – 09.09.2022 г. (вкл.) от 8.00 ч. до 18.00 ч. – записване на приетите ученици
                                                                                  

От ръководството на НСУ „София“