УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ГОСТИ,

   Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година на 15.09.2022 г. ще започне в 10:00 часа.
 

От ръководството на НСУ „София“            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, 


          Със заповед № РД-12-121/28.06.2022 г. на директора на НСУ „София“ е определен
следният график за попълване на свободните места след трети етап на класиране:


04.08.2022 г – 05.09.2022 г. (вкл.) от 8.00 ч. до 18.00 ч. – подаване на заявления до
директора на училището за участие в четвърто класиране и оригинала на свидетелството за завършено основно образование;


07.09.2022 г. – класиране на кандидатите според бала и желанието и обявяване на
списъците с приетите ученици;


08.09.2022 г. – 09.09.2022 г. (вкл.) от 8.00 ч. до 18.00 ч. – записване на приетите ученици
                                                                                  

От ръководството на НСУ „София“


Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

                                       
     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС,

   Можете да се запознаете с разпределението на учениците по паралелки, като кликнете 
 

От ръководството на НСУ „София“


05.09.2022г.

01.07.2022г.

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg

                                            Информация за родителски срещи


     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   предварителни родителски срещи за ученици от НСУ „София“ ще се проведат по следния график:
  на 09.09.2022 г. (петък) от 18.00 ч. за родителите на учениците от подготвителни групи, всички първи класове, 2-б, 2-г, 2-е, 3-а, 3-б, 3-в, 4-б и 4-г клас;
  на 09.09.2022 г. (петък) от 18.00 ч. за родителите на учениците от пети клас;
  на 12.09.2022 г. (понеделник) от 18.00 ч. за родителите на учениците от осми клас;
 

От ръководството на НСУ „София“


     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  12.09.2022 г.

12.09.2022г.


© Национално средно  училище “София”, 1990-2022. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

09.09.2022г.