Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg

                                         

            Уважаеми ученици и родители,

    Национално средно училище „София“ е държавно училище. Политиката и системата за прием на ученици в първи клас не е обвързана с критериите за прием в общинските столични училища.

     На страницата на НСУ "София", раздел "Прием на ученици" / "Прием I клас" са публикувани условията и начина за прием на ученици в подготвителе и първи клас.
     Подаването на документи за първо класиране ще бъде в периода от 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. вкл. до 18.00 ч.

     Заявленията за прием в първи клас ще се приемат в сградата на НСУ „София“, в съответствие с графика на дейностите за прием на ученици в първи клас.

      Заявленията ще се приемат в дирекцията на училището всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч.

                                                                                           


                                                                                      От ръководството на НСУ „София“


31.03.2021г.


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2021. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  31.03.2021 г.

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"