© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2021. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Всеки успех започва от училището...

16.09.2021г.

Национално средно училище "София"

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  ​16.09.2021 г.

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg

 

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


можете да изтеглите списъка с учебните помагала за V клас и списъка с учебниците и учебните помагала за VIII клас, необходими за учебната 2021/2022 година:


​​                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    От ръководството на НСУ „София“