Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  02.07.2024 г.

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,


      Тези от Вас, които искат да се запознаят с изпитните работи от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство - 7. клас, могат да го направят на 3, 4 и 5 юли 2024 г., 1. сграда на НСУ "София", стая 26, от 10.00 ч. до 12.00 ч.
     Важно!
1. Да се носят документ за самоличност на ученика и входящ номер от служебната бележка за допускане до НВО.
2. Рисунките не може да бъдат снимани.
3. Не се допуска разглеждане на чужди рисунки.
4. Полученият резултат не подлежи на промяна.
                                                                                 Oт ръководството на НСУ "София"

02.07.2024 г.

Национално средно училище "София"

Всеки успех започва от училището...