УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


     
Във връзка с приключване на учебната година в условията на дистанционно обучение,  Ви уведомяваме, че на 19.05.2020г.  във времето от 15.00ч. до 17.00ч. при спазване на противоепидемиологичните мерки за безопасност, ще бъде разрешен достъп до класните стаи, за да  вземете останалите в тях   вещи на Вашите деца.

    Сигурни сме, че Вие, като отговорни граждани, ще спазите изискванията за безопасност, въведени поради извънредното положение, свързано с COVID 19, за което ви благодарим!


                                                                                                Благодарим Ви предварително!


                                                                                        От ръководството на НСУ "София"


 23.04.2020г.

 11.05.2020г.


     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


      На
30.04.2020г., в НСУ „София“ , от 12.00 до 15.00ч., ще се раздават полагащите се на учениците от начален етап продукти по програма „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, във връзка с писмо   01-0400/296/ 14.04.2020г. на Държавен фонд „Земеделие“, за периода от 01.03.2020 до края на учебната година. (Предоставените за консумация продукти ще бъдат кашкавал и краставици.)

    Сигурни сме, че Вие, като отговорни граждани, ще спазите изискванията за безопасност, въведени поради извънредното положение, свързано с COVID 19, за което ви благодарим!


                                                                                                Благодарим Ви предварително!


                                                                                        От ръководството на НСУ "София"


 24.05.2020г.

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   24.05.2020г.

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"


  СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
                                               ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.


                                                                                                


                                                                                        От ръководството на НСУ "София"