ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  05.06.2023 г.

04.06.2023г.

04.06.2023г.

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Записването на приетите на Първо класиране ученици в 1. клас за учебната 2023-2024 година ще се извърши от 06.06.2022 г. до 07.06.2022 г. вкл., само срещу представяне на оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас в училище.

   Приетите на Първо класиране ученици, желаещи да се запишат в НСУ „София“ се явяват на тест за училищна готовност по определен график.

   При невъзможност детето да се яви на тест в определения в графика ден и час, ще бъде обявена допълнителна дата. За информация – г-жа Теодора Апостолова, тел.: 0895410685.

   Моля да бъдете в училището 10 минути преди започване на теста.

   Вижте списък на приетите на Първо класиране ученици и график за провеждане на тест за училищна готовност 

  За да кандидатствате за Второ класиране е необходимо на имейл nsou151z@abv.bg да изпратите следния текст: Желая (три имена на ученика с вх. номер………..) да участва във второ класиране.
Кандидатстващите за първи път е необходимо лично да депозират документите си за Второ класиране, като на 13 юни документи няма да се приемат, поради провеждане на НВО.

                                                                                                 

                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     НСУ "София" няма​ свободни места за второ класиране в подготвителен клас.


                                                                          От ръководството на НСУ „София“


Национално средно училище "София"

Всеки успех започва от училището...

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg