Уважаеми родители на седмокласници,


      Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас  за учебната 2024/2025 година по-долу можете да откриете писмо и график на дейностите, които РУО-София град изпраща за Ваше улеснение. Молим своевременно да се запознаете с тях.   


   

                                                                              
От ръководството на НСУ „София“ 


        Уважаеми родители, ученици и учители,


     Можете да се запознаете с резултатите от проведеното на 21.03.2024 г. Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" 2024    

                                                                              
От ръководството на НСУ „София“ 


02.02.2024 г.

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
         

         С решение на Педагогическия съвет графикът на учебното време за учениците от прогимназиален и гимназиален етап за втория учебен срок се променя, както следва:
1 час - 8:20 - 9:00

2 час - 9:10 - 9:50

3 час - 10:00 - 10:40

4 час - 11:00 - 11:40

5 час - 11:50 - 12:30

6 час - 12:40 - 13:20

7 час - 13:30 - 14:10             

09.04.2024 г.

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

09.04.2024 г.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  09.04.2024 г.

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"