Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   11.09.2019г.

 24.06.2019г.

                                            Откриване на новата учебна година
         Уважаеми учители, ученици и родители,   заповядайте на 16.09.2019г. от
  10.00ч. за тържественото откриване на новата 2019-2020 учебна година!

                                                                                    От ръководството на НСУ "София"

 28.08.2019г.

 11.09.2019г.

       Информация за графика на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в НСУ "София" по утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020 година                        

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

            График на Родителските срещи за началото на учебната 2019-2020 г.                        

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

Всеки успех започва от училището...