ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  06.10.2023 г.

Национално средно училище "София"

Всеки успех започва от училището...

06.10.2023г.

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

        Национално средно училище „София“ и сдружение „Български младежки форум“, и със съдействието на Генералното консулство на Република България в гр. Истанбул организират

                                                      ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

за създаване на библиотека за Българското неделно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в града.
       На учениците са необходими НОВИ или ЗАПАЗЕНИ книги, включени в учебната програма по български език и литература от 2 до 12 клас.
         Списък със задължителната литература можете да откриете
         Периодът на дарителската кампания е от 09.10.2023 до 25.10.2023 г.
         Книгите можете да оставяте в учителската стая на втория етаж.

         За контакт и допълнителна информация:
         Николай Димитров – 0893 512 064
       

         От ръководството на НСУ „София“                           

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg