Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

  САМООЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  ЗА КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

06.06.2019г.

24.01.2020г.

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 15.09.2019г., да попълни следната карта във връзка с диференцираното заплащане 2019 г. 

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

                                                       ГРИПНА ВАКАНЦИЯ


   Във връзка със заповед № РД 09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от
27 януари до 04 февруари 2020г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.


   На 05 февруари 2020г. ще се проведе срочния Педагогически съвет. Присъствието на всеки от педагогическия състав е задължително.


  Училищните занятия се възстановяват на 06 февруари 2020г. с учебна програма за втори учебен срок.

  Учебната програма за вторият учебен срок ще бъде публикувана в сайта на училището / Раздел "Учебна програма"/ до 04 февруари 2020г.

                       

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"


  САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2018-14.09.2019г.

Ръководството на НСУ "София", моли всеки служител, в срок до 15.09.2019г., да попълни следната карта:

06.09.2019г.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ  ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  ЗА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ СЛЕД 01.08.2017г.  СЪГЛАСНО ЗПУО.

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал да подава своевременно информация за преминати обучения след 01.08.2016г. Справката е необходима за оценка на учителите съгласно ЗПУО.

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

14.02.2017г.

                               ПОСЛЕДНОТО   СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  24.01.2020г.