От създаването си НСУ ”София” обучава ученици в Начален етап (I – IV клас). Висококвалифицираните и опитни преподаватели са предпоставка за задълбочено и трайно усвояване на преподавания материал и постигане на високи резултати при ежегодното външно оценяване, участието в олимпиади, конкурси и международни състезания. 


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2017. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

 Обучението от V до VII клас в НСУ „София” е организирано в сутрешна учебна смяна от 8:00 ч. Учениците, завършили успешно IV клас на училището продължават обучението си в прогимназиален етап. Първи чужд език е английски. Възможност за допълнително обучение в академия "Логос".

Всеки успех започва от училището...

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

  Прием след VII клас с възможност за тринадесет различни и уникални  профила.

Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели

и по утвърдени програми от МОН.


Национално средно училище "София"