Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

​​​​​​ За всяка учебна година училището приема ученици за подготвителен и първи клас при следните условия:

 1. Целодневна организация на обучение (от 8.20 часа).
 2. Избираема подготовка по български език и литература, математика, околен свят / човекът и природата.
 3. Допълнителни възможности за занимания по интереси (английски език, керамика, музика, изобразително изкуство, театър, Лего-конструиране, спорт и др.) провеждани в малки групи от висококвалифицирани преподаватели. Заниманията се организират със съдействието на  Народно читалище „Хармония-1990“, СНЦ "Клуб фехтовка при НСА", „Атлет“, „Централен полицейски клуб  таекуон - до“, "Европейски център за образование София ” и др.
 4. Възможност за организиран транспорт.
 5. Възможност за обяд в стола на училището.
 6. Организиране на „зелени училища”, екскурзии и летни лагери.

    Училището разполага с: 2 учебни сгради, 2 физкултурни салона, фитнес зала, спортни площадки, ателиета, бюфети и голям озеленен двор.


    Подаването на документи за кандидатстване за прием в
подготвителна група и първи клас започва от 29 април 2024г. (всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 часа) по ред, критерии и условия, определени със
                                                                                                  
   

   

  В първи клас се приемат деца представили удостоверение за завършен подготвителен клас. Преди началото на учебната година училището организира специализирана психологическа, логопедична и педагогическа диагностика за всички ученици от първи клас.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление – образец /при кандидатстване/
 • Медицински картон /при записване/
 • 2 снимки /при записване/
 • Копие от акта за раждане /при кандидатстване/
 • Информационна карта - образец /при кандидатстване/
 • Удостоверение за завършена подготвителна група /при записване/


      Можете да подавате документи за кандидатстване за прием в подготвителна група до 17:00 часа на 10 май 2024 г. и първи клас до 17:00 часа на 31 май 2024г.