Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.


     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    От
21 април до 21 май 2020 г. (вкл.) започва кампанията по подаване на документи за записване в I клас и Подготвителна група (ПГ).
    Документите ще се подават електронно на имейл
nsou151z@abv.bg.
    В тема на имейла си конкретизирайте на кирилица
за 1 клас или за ПГ.


  
Като прикачени файлове към имейла си трябва да приложите:


 
1. Заявление за записване за I клас/ ПГ; (по образец) 
2. Анкетна карта с попълнени коректно всички полета; (по образец) 
3.Сканирано копие на Удостоверението за раждане на детето.


  Заявлението за записване и Анкетната карта можете да изтеглите от сайта на НСУ „София“.

                                                                                                           От ръководството на НСУ "София"

​​​ За всяка учебна година училището приема ученици за подготвителен и първи клас при следните условия:

 1. Целодневна организация на обучение (от 8.20 часа).
 2. Избираема подготовка по български език и литература, математика, околен свят / човекът и природата.
 3. Допълнителни възможности за занимания по интереси (английски език, керамика, музика, изобразително изкуство, театър, Лего-конструиране, спорт и др.) провеждани в малки групи от висококвалифицирани преподаватели. Заниманията се организират със съдействието на  Народно читалище „Хармония-1990“, СНЦ "Клуб фехтовка при НСА", „Атлет“, „Централен полицейски клуб  таекуон - до“, "Европейски център за образование София ” и др.
 4. Възможност за организиран транспорт.
 5. Възможност за обяд в стола на училището.
 6. Организиране на „зелени училища”, екскурзии и летни лагери.

    Училището разполага с: 2 учебни сгради, 2 физкултурни салона, фитнес зала, спортни площадки, ателиета, бюфети и голям озеленен двор.


    Приемането на документи за записване в
подготвителна група и първи клас започва от 21 април 2020г.,  по ред, критерии и условия, определени със
                                                                                                  
   

    В първи клас се приемат деца представили удостоверение за завършен подготвителен клас. Преди началото на учебната година училището организира специализирана психологическа, логопедична и педагогическа диагностика за всички ученици от първи клас.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление – образец /при кандидатстване/
 • Медицински картон /при записване/
 • 2 снимки /при записване/
 • Копие от акта за раждане /при кандидатстване/
 • Анкетна карта - образец /при кандидатстване/
 • Удостоверение за завършена подготвителна група /при записване/