EUROPIAN CENTER FOR EDUCATION SOFIA


PRIVATE PROFESSIONAL COLLEGE

"ЕUKLID"

ЕUROPEAN COLLEGE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

SOFIA UNIVERSITY

"ST.  KLIMENT OHRIDSKI"

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

CENTRE FOR EDUCATION AND TRAINING

"LOGO 3"

CENTRE FOR PROFESSIONAL TRAINING "HARMONY"


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2017. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

NEW  BULGARIAN UNIVERSITY