Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

NEW  BULGARIAN UNIVERSITY 


ЕUROPEAN COLLEGE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

SOFIA UNIVERSITY

"ST.  KLIMENT OHRIDSKI"

Всеки успех започва от училището...

EUROPIAN CENTER FOR EDUCATION SOFIA


CENTRE FOR EDUCATION AND TRAINING

"LOGO 3"

PRIVATE PROFESSIONAL COLLEGE

"ЕUKLID"

CENTRE FOR PROFESSIONAL TRAINING "HARMONY"