Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

EUROPIAN CENTER FOR EDUCATION SOFIA


NEW  BULGARIAN UNIVERSITY 


CENTRE FOR EDUCATION AND TRAINING

"LOGO 3"

PRIVATE PROFESSIONAL COLLEGE

"ЕUKLID"

ЕUROPEAN COLLEGE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

CENTRE FOR PROFESSIONAL TRAINING "HARMONY"

SOFIA UNIVERSITY

"ST.  KLIMENT OHRIDSKI"