Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

NEW  BULGARIAN UNIVERSITY 


CENTRE FOR EDUCATION AND TRAINING

"LOGO 3"

PRIVATE PROFESSIONAL COLLEGE

"ЕUKLID"

ЕUROPEAN COLLEGE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

CENTRE FOR PROFESSIONAL TRAINING "HARMONY"

SOFIA UNIVERSITY

"ST.  KLIMENT OHRIDSKI"

Всеки успех започва от училището...


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

EUROPIAN CENTER FOR EDUCATION SOFIA