Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Национална програма "ИКТ в училище" 
Проект "Подобряване здравето на учениците
чрез здравословно хранене"
Проект "Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието" 
Проект "Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" 
Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" 
Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" (У С П Е Х ) 

    Учениците на г-жа Здравка Ботева в клуб "Лего конструиране" към Проект "УСПЕХ" направиха Град на мечтите..