Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

01.02.2024г.

ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   01.02.2024г.

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"