Национално средно училище "София"

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на училищна лафка

03.11.2015г.

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за бързо хранене

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

Считано от 02.12.2015г., действията по възлагане на поръчката чрез публична покана

№ 9047294 /03.11.2015 г. се преустановяват, поради оттегляне на публичната покана.

02.12.2015г.

01.08.2019г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛИ ЗА РАБОТА С ВИДЕО ИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Всеки успех започва от училището...

03.12.2015г.

01.08.2019г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

22.04.2019г.

01.08.2019г.

ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   01.08.2019г.

01.08.2019г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛИ ЗА РАБОТА С ВИДЕО ИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен стол - разливна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен бюфет