Всеки успех започва от училището...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛИ ЗА РАБОТА С ВИДЕО ИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

02.12.2015г.

03.12.2015г.

Считано от 02.12.2015г., действията по възлагане на поръчката чрез публична покана

№ 9047294 /03.11.2015 г. се преустановяват, поради оттегляне на публичната покана.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА

03.11.2015г.

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛИ ЗА РАБОТА С ВИДЕО ИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Национално средно училище "София"

ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   03.12.2015г.