Всеки успех започва от училището...

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен бюфет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛИ ЗА РАБОТА С ВИДЕО ИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   01.08.2019г.

01.08.2019г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

01.08.2019г.

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за бързо хранене

01.08.2019г.

03.11.2015г.

03.12.2015г.

02.12.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛИ ЗА РАБОТА С ВИДЕО ИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

22.04.2019г.

Национално средно училище "София"

Считано от 02.12.2015г., действията по възлагане на поръчката чрез публична покана

№ 9047294 /03.11.2015 г. се преустановяват, поради оттегляне на публичната покана.

01.08.2019г.

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен стол - разливна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА

ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на училищна лафка

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg