УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      При наличие на свободни места, записването на НОВИ кандидати за пети клас за учебната 2024-2025 г. започва на
24 юни 2024 г.

   Преди подаване на документите кандидатът и негов родител провеждат разговор със зам.-директор по УВД.
   Целта на разговора е учениците и родиелите им да се запознаят с организацията на учебната и възпитателна дейност в НСУ „София“, както и възможност за по-прецизен избор на паралелка, в която да бъдат записани (от страна на Педагогическата служба).
 
   
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване и записване (за НОВИ ученици):
  * заявление (по образец)
  * удостоверение за завършен 4 клас (оригинал)
  * удостоверение за раждане (копие)
  * информационна карта (по образец)
  


                                                                                        От ръководството на НСУ "София"


     

              За всяка учебна година училището приема ученици за V клас при следните условия:


     Записването на учениците от IV клас на НСУ „София“ в V клас става автоматично, при запазване на

  паралелките.
     
По желание на родителите и при възможност, както и поради педагогическа целесъобразност може да бъде

  извършено разместване на ученици по наличните паралелки. Тези промени стават след обсъждане с

  родителите и учениците.
      Непосредствено след приключване на учебните часове IV клас за учебната година  започва прием
 на документи

  за допълнителен прием на ученици в V клас.


   
   Необходими документи за кандидатстване:


       *  Заявление
по образец
       *  Удостоверение за завършен IV клас 
(копие)


    При наличие на свободни места, на кандидата се издава служебна бележка, че ще бъде записан. Ако до

  3 (три) работни дни в НСУ „София“ не бъде представено Удостоверение за преместване (оригинал), мястото

  се приема за свободно и процедурата се повтаря за следващия по ред на кандидатстване кандидат.

      Необходими документи за записване на нови ученици в V клас:


     
*  Попълнена Информационната карта  (по образец)
      *  Копие от Удостоверение за раждане
      


     За всяка учебна година училището предлага:


    1.  Възможност за целодневна организация на обучение.
    2.  Избираема подготовка по български език и литература, математика, изобразително изкуство  и др.
    3.  Възможност за организиран транспорт.
    4.  Възможност за обяд в стола на училището.
    5.  Организиране на „зелени училища”, екскурзии и летни лагери.

    6.  През учебната година, при желание за учениците от V клас и техните родители в следобедните часове се

         организират групи за самостоятелна подготовка под ръководството на учители от училището с

         допълнителни възможностиза занимания по интереси (керамика, музика, изобразително изкуство, театър,

         лего-конструиране, спорт и др.) Заниманията се организират със съдействието на  Народно читалище

        „Хармония-1990“, СНЦ "Клуб фехтовка при НСА", „Атлет“, „Централен полицейски клуб  таекуон - до“,

        "Европейски център за образование София ” и др.


    Училището разполага с: 2 учебни сгради, 2 физкултурни салона, фитнес зала, спортни площадки, ателиета,

  бюфети и голям озеленен двор.




Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg