Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ: 5


  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА участие в УЧЕНИЧЕСКА АКАДЕМИЯ „ЛОГОС” в направления:
  • Моден дизайн
  • Математика
  • Предприемачество и бизнес
  • Право и културно-историческо наследство
  • Интериорен дизайн
  • Журналистика
  • Здраве и екология
  • Музика и други.


    При желание за учениците от V клас в следобедните часове се организират групи за самостоятелна подготовка под ръководството на учители от училището с възможност за ползване на организиран транспорт.

    През учебната година НСУ „София” обявява допълнителен прием от V до VII клас.