Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  В VIII КЛАС

        Приемът на ученици след завършен 7 клас е по реда на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
      За учебната 2020/2021 година НСУ „София“ обявява прием в следните профилирани паралелки със срок на обучение 5 години:


Профил „Природни науки“Прием: 1 паралелка – 26 ученици
Приемни изпити: Национално външно оценяване:

Български език и литература
Математика
Балообразуване:

 - удвоената оценка от Национално външно оценяване по Български език и литература
 - удвоената оценка от Национално външно оценяване по Математика
 - оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование
 - оценката по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование
Профилиращи предмети:Биология и здравно образование;  Химия и опазване на околната среда
Разширено изучаване на Английски език
 


Профил „Изобразително изкуство“Прием: 1 паралелка – 26 ученици
Приемни изпити: Национално външно оценяване:
Български език и литература
Математика
Изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство
Балообразуване:

 - оценката от Национално външно оценяване по Български език и литература; 

  - оценката от Национално външно оценяване по Математика;
 - удвоената оценка от изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство;

 - оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;

 - оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование

Профилиращи предмети: Изобразително изкуство; Информационни технологии
Разширено изучаване на Английски език       

                           

                                       

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


       Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство в НСУ „София“ ще се проведе на 22.06.2020 г. (понеделник). Начало на изпита 9.00 ч. Учениците, разпределени за изпит в НСУ „София“, трябва да се явят в училището в 8.15 ч. Допускат се до изпита след проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт) и служебната бележка. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа. Изпитът е анонимен. Пособията и материалите (черни, цветни моливи, гума, акварелни бои или темперни бои) за изпълнение на задачата за изпита се осигуряват от кандидата. Рисувателни листове и глина за горепосочените ученици се осигуряват от НСУ „София“.
                                                                                   От ръководството на НСУ "София"


Всеки успех започва от училището...

  График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) вVII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование /съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката/