© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  В VIII КЛАС

       Приемът на ученици след завършен 7 клас е по реда на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
      За учебната 2019 / 2020 година НСУ „София“ обявява прием в следните профилирани паралелки със срок на обучение 5 години:


Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Прием: 1 паралелка – 26 ученици
Приемни изпити: Национално външно оценяване:

Български език и литература
Математика
Балообразуване: оценката от Национално външно оценяване по Български език и литература; утроената оценка от Национално външно оценяване по Математика; оценката по Математика от свидетелството за основно образование; оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.
Профилиращи предмети:Информатика;  Информационни технологии
Разширено изучаване на Английски език
 
Профил „Изобразително изкуство“

Прием: 1 паралелка – 26 ученици
Приемни изпити: Национално външно оценяване:
Български език и литература
Математика
Изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство
Балообразуване: оценката от Национално външно оценяване по Български език и литература; оценката от Национално външно оценяване по Математика;
удвоената оценка от изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство; оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование; оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование

Профилиращи предмети: Изобразително изкуство
Информационни технологии
Разширено изучаване на Английски език         
                         

24.04.2019г.

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15