Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  В VIII КЛАС

       Приемът на ученици след завършен 7 клас е по реда на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
      За учебната 2023/2024 година НСУ „София“ обявява прием в следните профилирани паралелки със срок на обучение 5 години:


1. Профил „Предприемачески“

Прием:1 паралелка – 26 ученици

Приемни изпити - Национално външно оценяване:

      -   Български език и литература

      -   Математика
Балообразуване:

      -  удвоената оценка от Национално външно оценяване по български език и литература

      -  удвоената оценка от Национално външно оценяване по математика

  - оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование

     -  оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование


Профилиращи предмети:

    - Предприемачество

    - Информационни технологии

    - Разширено изучаване на английски език


                                                                               


                                                                                2. Профил „Природни науки“

                                                                                Прием: 1 паралелка – 26 ученици


      Приемни изпити - Национално външно оценяване:

                                                                                    -   Български език и литература

                                                                                    -   Математика
 
Балообразуване:

         - удвоената оценка от Национално външно оценяване по български език и литература

         - удвоената оценка от Национално външно оценяване по математика
   - оценката по биология и здравно оразование от свидетелството за основно образование

     - оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование

 
Профилиращи предмети:

        - Биология и здравно образование

        - Химия и опазване на околната среда

        - Разширено изучаване на английски език 
3. Профил „Изобразително изкуство“
Прием: 1 паралелка – 26 ученици

Приемни изпити - Национално външно оценяване:
     -  Български език и литература
     -  Математика
     -  Изпит за проверка на способностите по

        изобразително изкуство

Балообразуване:
    - оценката от Национално външно оценяване по български език и литература
    - оценката от Национално външно оценяване по математика
    - удвоената оценка от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство
    - оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование
    - оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование

Профилиращи предмети: 

     - Изобразително изкуство

     - Информационни технологии
     - Разширено изучаване на английски език
   


                                                                               


                                                                                 4. Профил „Изобразително изкуство“
                                                                                Прием: 
1 паралелка – 26 ученици
                                                                                Приемни изпити: 
Национално външно оценяване:
                                                                                     -  Български език и литература
                                                                                     -  Математика
                                                                                     -  Изпит за проверка на способностите по

                                                                                        изобразително изкуствоБалообразуване:
   
 - оценката от Национално външно оценяване по български език и литература; 
     - оценката от Национално външно оценяване по математика;
     - удвоената оценка от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство;
     - оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;
     - оценката по английски език от свидетелството за основно образование


Профилиращи предмети: 

     - Изобразително изкуство

     - Английски език
     - Разширено изучаване на английски език

                           

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

       Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и се осъществява в периода от 16.08.2023 г. до 08.09.2023 г. Съгласно чл. 70, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование приемането на ученици, както и допълването на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред.

     Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригинала на свидетелството за завършено основно образование.

       Можете да се запознаете с информацията за броя освободени места и графика за приемане на документи в НСУ "София"


                                                                               От ръководството на НСУ „София“ 


Всеки успех започва от училището...

        Уважаеми родители на седмокласници,


      Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас  за учебната 2023/2024 година по-долу можете да откриете писмо и график на дейностите, които РУО-София град изпраща за Ваше улеснение. Молим своевременно да се запознаете с тях.   


   

                                                                               От ръководството на НСУ „София“