Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно  училище “София”, 1990-2022. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

        Уважаеми родители на седмокласници,


      Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас  за учебната 2022/2023 година по-долу можете да откриете писмо и график на дейностите, които РУО-София град изпраща за Ваше улеснение. Молим своевременно да се запознаете с тях.   


   

                                                                               От ръководството на НСУ „София“ 


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  В VIII КЛАС

  График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас  през учебната 2022/ 2023 учебна година и график на дейностите по  приемането на ученици в VIII клас  в неспециализирани училища за учебната 2022/ 2023 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование /съгласно заповед № РД 09-2121/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/

  
  
                                                                                                          


        Приемът на ученици след завършен 7 клас е по реда на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
      За учебната 2022/2023 година НСУ „София“ обявява прием в следните профилирани паралелки със срок на обучение 5 години:


Профил „Предприемачески“Прием:1 паралелка – 26 ученици
Приемни изпити:Национално външно оценяване:

Български език и литература
Математика

Балообразуване:

   - удвоената оценка от Национално външно оценяване по Български език и литература
   - удвоената оценка от Национално външно оценяване по Математика
 - оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование
 - оценката по Технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование

Профилиращи предмети:Предприемачество;  География и икономика
Разширено изучаване на Английски език

 


Профил „Изобразително изкуство“Прием:1 паралелка – 26 ученици
Приемни изпити:Национално външно оценяване:
Български език и литература
Математика
Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

Балообразуване:

 - оценката от Национално външно оценяване по Български език и литература; 

 - оценката от Национално външно оценяване по Математика;
 - удвоената оценка от изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство;

 - оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;

 - оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование

Профилиращи предмети:
Изобразително изкуство; Информационни технологии
Разширено изучаване на Английски език