Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

        Уважаеми родители на седмокласници,


      Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас  за учебната 2024/2025 година по-долу можете да откриете писмо и график на дейностите, които РУО-София град изпраща за Ваше улеснение. Молим своевременно да се запознаете с тях.   


   

                                                                               От ръководството на НСУ „София“ 


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  В VIII КЛАС

      Приемът на ученици след завършен 7 клас е по реда на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
      За учебната 2024/2025 година НСУ „София“ обявява прием в следните профилирани паралелки със срок на обучение 5 години:


1. Профил „Изобразително изкуство“
Прием: 1 паралелка – 26 ученици

Приемни изпити - Национално външно оценяване:
     -  Български език и литература;
     -  Математика;
     -  Изпит за проверка на способностите по

        изобразително изкуство.

Балообразуване:
    - оценката от Национално външно оценяване по български език и литература;
    - оценката от Национално външно оценяване по математика;
    - удвоената оценка от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство;
    - оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;
    - оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети: 

     - Изобразително изкуство;

     - Информационни технологии;
     - Разширено изучаване на английски език.
   


                                                                                 

​2. Профил „Икономическо развитие“
Прием: 1 паралелка – 26 ученици

Приемни изпити - Национално външно оценяване:

      -   Български език и литература;
      -   Математика.

Балообразуване:
      -  удвоената оценка от Национално външно оценяване по български език и литература;
      -  удвоената оценка от Национално външно оценяване по математика;
      - оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование;
     -  оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети: 
     - География и икономика;
     - Английски език;

     - Разширено изучаване на английски език .