Национално средно училище "София"


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

24.04.2018г.

Всеки успех започва от училището...

       Приемът на ученици след завършен 7 клас е по реда на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
      За учебната 2018 / 2019 година НСУ „София“ обявява прием в следните профилирани паралелки със срок на обучение 5 години:


   Профил „Хуманитарни науки“

   Прием: 1 паралелка – 26 ученици

   Приемни изпити-Национално външно оценяване: Български език и литература и Математика

Балообразуване:
  утроената оценка от Национално външно оценяване по Български език и литература
    оценката от Национално външно оценяване по Математика
   оценката по Български език и литература от свидетелството за основно образование
  оценката по История и цивилизации от свидетелството за основно образование

Профилиращи предмети: Български език и литература и Философия
Разширено изучаване на Английски език


   Профил „Икономическо развитие“

 Прием: 1 паралелка – 26 ученици

Приемни изпити-Национално външно оценяване:Български език и литература и Математика

Балообразуване:
   удвоената оценка от Национално външно оценяване по Български език и литература
    удвоената оценка от Национално външно оценяване по Математика
  оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование
    оценката по Чужд език от свидетелството за основно образование

 Профилиращи предмети: География и икономика и Английски език

Разширено изучаване на Английски език


 Профил „Изобразително изкуство“

 
Прием: 1 паралелка – 26 ученици

Приемни изпити-Национално външно оценяване: Български език и литература и Математика
 Изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство

 Балообразуване:

   оценката от Национално външно оценяване по Български език и литература
   оценката от Национално външно оценяване по Математика
   удвоената оценка от изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство
  оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование
   оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование

 Профилиращи предмети: Изобразително изкуство и Информационни технологии

Разширено изучаване на Английски език                   
                                              

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  В VIII КЛАС