Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

  САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2016-14.09.2017г.

 Попълването отнема не повече от 10-15 минути. Не се изискват лични данни като адрес, телефон, месторабота, или имена. Не е необходима регистрация. Резултатите от изследването ще се използват единствено и само с научна цел и са необходими за разработването на окончателния вариант на теста.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

  САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2015-14.09.2016г.

 Ръководството на НСОУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 30.09.2015г., да попълни следната анкета във връзка с диференцираното заплащане 2015 г. 

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

06.09.2015г.

                               ПОСЛЕДНОТО   СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  09.09.2016г.

09.09.2017.

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 30.09.2017г., да попълни следната анкета във връзка с диференцираното заплащане 2017 г. 

06.04.2016г.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ МЛАДШИ УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 Ръководството на НСОУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 30.04.2016г., да попълни следната анкета във връзка с изследване на факторите, които влияят върху избора на професията учител.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

09.09.2016г.

парола: мотивация (изписва се на кирилица, с малки букви)

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 30.09.2016г., да попълни следната анкета във връзка с диференцираното заплащане 2016 г. 

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

  САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2014-14.09.2015г.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК