Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

 ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, ВАРНА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


МОН - ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

АДМИН СОФТ

 ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, СОФИЯ-ГРАД

МОН - ВАКАНЦИИ

МОН - ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ