© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

МОН - ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, ВАРНА

Всеки успех започва от училището...

 ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


МОН - ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

МОН - ВАКАНЦИИ

Национално средно училище "София"

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДМИН СОФТ

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

 ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, СОФИЯ-ГРАД