Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НСУ "СОФИЯ" - ГОДИШЕН 2018г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НСУ "СОФИЯ" - ЮНИ  2018г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НСУ "СОФИЯ" - МАРТ  2019г.

КАСОВ ОТЧЕТ НА НСУ "СОФИЯ" - ГОДИШЕН 2018г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НСУ "София" - СЕПТЕМВРИ  2018г.

2019 година

2018 година

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НСУ "СОФИЯ" - МАРТ  2018г.