Инструкция за обучение в електронна среда от разстояние

          Уважаеми ученици и родители,

     Във връзка със заповед № РД-01-626 / 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че за учениците от гимназиална степен (8 – 12 клас) се преустановяват присъствените учебни занятия от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. През този период обучението им ще се провежда в електронна среда от разстояние. За целта НСУ „София“ ще използва платформата Microsoft Teams. Обучението ще се провежда синхронно и асинхронно, съобразно действащото седмично разписание на учебните часове. Необходимо е учениците да се регистрират в горепосочената платформа с получените от НСУ „София“ потребителско име и парола, като спазват публикуваната по-долу инструкция за активиране.

            При синхронно обучение учениците са длъжни да присъстват при планираното провеждане на учебния час в онлайн среда. Поставят се отсъствия и оценки.

            Асинхронното обучение предвижда поставяне на задачи за усвояване на нови знания или преговор, упражнения за самоподготовка и изпитни задания, които да се изпълнят в посочените от учителите срокове. 
                                                                                 От ръководството на НСУ „София“


Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg