© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

Всеки успех започва от училището...