Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  В VIII КЛАС

                                    

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


    В приложената заповед може да видите Графикът на дейностите за 4-то класиране за прием на ученици след VII клас в НСУ "София".


    


                                                                                        От ръководството на НСУ "София"


        Приемът на ученици след завършен 7 клас е по реда на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
      За учебната 2020/2021 година НСУ „София“ обявява прием в следните профилирани паралелки със срок на обучение 5 години:


Профил „Природни науки“Прием: 1 паралелка – 26 ученици
Приемни изпити: Национално външно оценяване:

Български език и литература
Математика
Балообразуване:

 - удвоената оценка от Национално външно оценяване по Български език и литература
 - удвоената оценка от Национално външно оценяване по Математика
 - оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование
 - оценката по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование
Профилиращи предмети:Биология и здравно образование;  Химия и опазване на околната среда
Разширено изучаване на Английски език
 


Профил „Изобразително изкуство“Прием: 1 паралелка – 26 ученици
Приемни изпити: Национално външно оценяване:
Български език и литература
Математика
Изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство
Балообразуване:

 - оценката от Национално външно оценяване по Български език и литература; 

  - оценката от Национално външно оценяване по Математика;
 - удвоената оценка от изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство;

 - оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;

 - оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование

Профилиращи предмети: Изобразително изкуство; Информационни технологии
Разширено изучаване на Английски език