Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Еlina Tsvetanova                 Sevda Kostova                          Rumiana Gancheva              Elena Petrova

Maneger Head office          Chief Accountant                      Теchnical Assistent               Accountant


Reni Tsvetkova                     Diana Ruseva                            Vasilka Kirilova                      Angelina Chakowa

Аdminidtrative                       Libralian                                     Nurse                                      Nurse

manager