Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

Еlina Tsvetanova                    Imrel Nizam                                  Rumiana Gancheva               Elena Petrova

Maneger Head office              Chief Accountant                        Теchnical Assistent                Accountant


​​​​​​​Reni Tsvetkova                          Galia Kamenova                       Iva Petrova                              Radoslav Simeonov

Аdminidtrative                           Libralian                                    Administrative Associate      Administrative Associate 

manager