Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

eng.  Mariana Radeva               Rosica Stoeva                           Diana Tiholova                          Elisaveta Petkova            

Computer lab maneger             Pedagogical Advisor                Pedagogical Advisor                 Pedagogical Advisor   


Nikolaj Dimitrov                       Maria Peeva                              Teodora Apostolova                  Marina Borova

Deputy Headmaster                 Deputy Headmaster                 Deputy Headmaster                  Deputy Headmaster        

                                                                                    Rosen Tsvetanov                  

                                                                                        Headmaster