Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   11.06.2018г.

11.06.2018г.

         Уважаеми родители,


    В помощ на бъдещите петокласници Ви предоставяме списък на литература, която е препоръчителна да се прочете през лятната ваканция.  

                                                                                        от Ръководството на НСУ "София"


         Уважаеми родители,


    Ръководството на НСУ "София" Ви съобщава, че към дата 07.06.2018г. НЯМА свободни места за 1-ви и подготвителен клас за учебната 2018/2019г.


08.06.2018г.

         Уважаеми родители,


    Ръководството на НСУ "София" Ви съобщава, че към дата 11.06.2018г. НЯМА свободни места за 1-ви и подготвителен клас за учебната 2018/2019г.


11.06.2018г.

07.06.2018г.

Всеки успех започва от училището...