Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg

Национално средно училище "София"

18.06.2020г.

 18.06.2020г.

Всеки успех започва от училището...

 19.06.2020г.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   19.06.2020г.


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

                                       

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


       Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство в НСУ „София“ ще се проведе на 22.06.2020 г. (понеделник). Начало на изпита 9.00 ч. Учениците, разпределени за изпит в НСУ „София“, трябва да се явят в училището в 8.15 ч. Допускат се до изпита след проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт) и служебната бележка. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа. Изпитът е анонимен. Пособията и материалите (черни, цветни моливи, гума, акварелни бои или темперни бои) за изпълнение на задачата за изпита се осигуряват от кандидата. Рисувателни листове и глина за горепосочените ученици се осигуряват от НСУ „София“.
                                                                                   От ръководството на НСУ "София"


                                         ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.


     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


       Ръководството на НСУ "София" Ви съобщава, че към дата 18.06.2020г.,
НЯМА незаети места за трето класиране на ученици за 1. клас за учебната 2020-2021 г.


                          ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

   Ръководството на НСУ "София" Ви съобщава, че към дата 18.06.2020г.,  НЯМА незаети места за трето класиране на ученици за ПОДГОТВИТЕЛЕН клас за учебната 2020-2021 г.

                                                                                   От ръководството на НСУ "София"


                                       

    НСУ "София" обявява подбор на кадри за назначаване на щатно място „учител по география и икономика“, „учител по информатика и информационни технологии“ и „учител подготвителен клас" от учебната 2020-2021 г.


     Подаване на документи от кандидатите за  назначаване на длъжност:
    - „учител по география и икономика“ - 
до 12.00 ч. на 05.07.2020г.
    - „учител по информатика и информационни технологии“ -
до 12.00 ч. на 12.07.2020г.
    - „учител подготвителен клас“ - 
до 12.00 ч. на 12.07.2020г.

 
   Документите се подават електронно на имейл: nsou151z@abv.bg .

    
Необходими документи при кандидатстване:
    1. Заявление за кандидатстване на длъжност „учител“;  (по образец)    2. Сканиран документ за завършено висше образование;
    3. Сканиран документ за придобита професионална квалификация „учител“;
    4. CV-BG - европейски формат.

    
Подборът на кадри /събеседване/ ще се извърши както следва:
     за „учител по география и икономика“
на 06.07.2020г. от 13.00 ч.
     за „учител по информатика и информационни технологии“
на 13.07.2020г. от 11.00 ч.
     за „учител подготвителен клас“
на 13.07.2020г. от 13.00 ч.

     Място на провеждане: стая 28, I сграда на НСУ „София“.

     Обявяване на резултатите на кандидатите за назначаване на длъжност:
    „учител по география и икономика“ - 
след 12.00 ч. на 07.07.2020г.
    „учител по информатика и информационни технологии“-
след12.00 ч. на 14.07.2020г.
     „учител подготвителен клас“ - 
след 12.00 ч. на 14.07.2020г. 


                                                                                         От ръководството на НСУ "София"