Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2021. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

12.11.2020г.

01.02.2021г.

                                         

                       Уважаеми учители, ученици и родители,

         На 11.11.2020 г. Софийският оперативен щаб за ограничаване разпространяването на COVID-19 взе следните решения:

       От 12.11.2020 г. (четвъртък) до 27.11.2020 г. (петък) включително за учениците от гимназиална степен (8-12 клас) се преустановяват присъствените учебни занятия. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние.,

       От 13.11.2020 г. (петък) до 27.11.2020 г. (петък) включително за учениците от 6 и 7 клас се преустановяват присъствените учебни занятия. Учениците преминават към обучение  в електронна среда от разстояние.

      Обръщаме се към родителите с молба да окажат съдействие на децата си за своевременно регистриране в платформата Microsoft Teams с получените от НСУ „София“ потребителско име и парола, като спазват публикуваната в сайта инструкция за активиране.

        Обучението в електронна среда ще се провежда съгласно действащото седмично разписание на часовете. Възможностите за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние са синхронно и асинхронно.

      При синхронно обучение учениците са длъжни да присъстват при планираното провеждане на учебния час в онлайн среда. Поставят се отсъствия и оценки.

      Асинхронното обучение предвижда поставяне на задачи за усвояване на нови знания или преговор, упражнения за самоподготовка и изпитни задания, които да се изпълнят в посочените от учителите срокове. 

      Учебният процес за учениците от първи до пети клас включително продължава присъствено при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.                                                                                  От ръководството на НСУ „София“


                                         

            Уважаеми ученици и родители,

    Във връзка със заповед № РД-01-52 / 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-290/ 29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката от началото на втория учебен срок (04.02.2021 г.) се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

             04.02.2021 г. – 17.02.2021 г. (вкл.) – 7, 8, 12 клас
             18.02.2021 г. – 02.03.2021 г. (вкл.) – 5, 10, 11 клас
             04.03.2021 г. – 17.03.2021 г. (вкл.) – 6, 9, 12 клас

    Класовете, които не са посочени, продължават да се обучават от разстояние в електронна среда.
      Седмичното разписание за учебните часове за втория срок е обявено на сайта на НСУ „София“.
       Учениците от прогимназниален етап и гимназиална степен, които са в присъствено обучение, продължават да използват за първия учебен час входа откъм топла връзка.
      Напомняме, че учениците трябва да бъдат с маски за еднократна или многократна употреба. Според заповед № РД-01-51 / 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за всички лица, които се намират в закрите обществени места, се изключва употребата на кърпи, шалове и шлемове като предпазни средства.

                                                                                            От ръководството на НСУ „София“


     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  01.02.2021 г.