УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

       Тази учебна година отново участваме в Национална програма „Отново заедно“ на МОН.
            От 8 юни до 30 юни 2022 г. НСУ „София“ започва процедура за подбор на участници (ученици от I до XI клас) и ръководители на групи в шестдневно туристическо пътуване в гр. Приморско за периода от 21.08.2022 г. до 26.08.2022 г.

            В същия период трябва да подадете заявлние. 

            От 1 юли до 8 юли 2022 г. вкл. до 17.00 ч. всички одобрени ученици за участие в шестдневно туристическо пътуване по НП „Отново заедно“ на МОН е необходимо да подадат подписана декларация по образец. 

            Посочените документи можете да изпращате на имейл: nsou151z@abv.bg или да донесете лично в училище.

            Можете да се запознаете със Заповедта за училищната комисия и Системата за подбор на участници и графика за реда на приемане на заявления 

                                                                                  

                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Записването на приетите на Първо класиране ученици в 1. клас за учебната 2022-2023 година ще се извърши от 07.06.2022 г. до 09.06.2022 г. вкл., само срещу представяне на оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас в училище.
 

           Приетите на Първо класиране ученици, желаещи да се запишат в НСУ „София“ се явяват на тест за училищна готовност по определения график.
            При невъзможност детето да се яви на тест в определения в графика ден и час, ще бъде обявена допълнителна дата. За информация – г-жа Теодора Апостолова, тел.: 0893 512065.
            Моля да бъдете в училището 10 минути преди започване на теста.

           Вижте списък на приетите на Първо класиране ученици и график за провеждане на тест за училищна готовност 

          За да кандидатствате за Второ класиране е необходимо на имейл nsou151z@abv.bg да изпратите следния текст: Желая (три имена с вх. номер…) да участва във второ класиране.

          Срокът за подаване на заявления за второ класиране е от 13.06.2022 г. до 12:00 часа на 16.06.2022 г. (вкл.)

            Кандидатстващите за първи път е необходимо лично да депозират документите си за Второ класиране, като в дните 14 юни и 16 юни документи ще се приемат след 13:30 часа, поради провеждане на НВО.

                                                                                  

                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


08.06.2022г.

17.04.2022г.

16.06.2022г.

06.06.2022г.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  ​16.06.2022 г.

06.06.2022г.

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

10.06.2022г.

        Уважаеми родители на седмокласници,


      Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас  за учебната 2022/2023 година по-долу можете да откриете писмо и график на дейностите, които РУО-София град изпраща за Ваше улеснение. Молим своевременно да се запознаете с тях.

       

                                                                               От ръководството на НСУ „София“ 


               

           Уважаеми седмокласници, 

           Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство, който ще се проведе на 21 юни 2022 г., започва в 9.00 ч. и продължава 5 астрономически часа.

         Учениците следва да се явят пред главния вход на най-късно в 8.30 ч. Ще бъдат допускани в училището срещу:
           -  документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, ученическа лична карта)
          -  служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО и изпитите за проверка на способностите.


​       Училището осигурява рисувателен лист или глина, в зависимост от посоченото желание при подаване на заявлението за явяване, а от учениците се изисква да носят собствени материали (моливи, бои по избор, чертожни инструменти, инструменти за моделиране и др.).
       
                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

            НСУ „София“ обявява 22 (двадесет и две) незаети места за второ класиране в първи клас.
                  В подготвителен клас няма свободни места.

       
                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Приетите в подготвителен клас деца не се явяват на тест за училищна готовност.

              Вижте списък на приетите деца 

            Записването ще се извърши от 07.06.2022 г. до 09.06.2022 г. вкл. до 17:00 часа, като за целта е необходимо да изпратите на имейл nsou151z@abv.bg трите имена на детето с входящия номер. Ако в този срок не получим потвърждение за записване, ще считаме, че мястото е освободено.

 

                                                                                  От ръководството на НСУ „София“