23.06.2023г.

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  21.07.2023 г.

Национално средно училище "София"

11.07.2023г.

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

         Можете да се запознаете с графика за провеждане на поправителни изпити                         


  От ръководството на НСУ "София"
                                                     

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

   До 23 юни 2023 г. вкл. до 16.00 ч. всички одобрени ученици за участие в петдневното туристическо пътуване по НП „България-образователни маршрути“ е необходимо да подадат декларация за съгласие по образец, която можете да изпращате само на имейл: nsou_151np@abv.bg (подписана от родител и сканирана) или да донесете лично в училище в указания срок.

Декларация за съгласие можете да изтеглите от              .

Списъците на одобрените ученици, I смяна: 10-14.08.23, можете да видите               .

Списъците на одобрените ученици, II смяна 14-18.08.23, можете да видите               .

       Резервите на този етап не е необходимо да попълват и изпращат декларация за съгласие. В случай на отказ от одобрен ученик от съответната група ще бъдат уведомени.
   При невъзможност от участие на одобрен ученик, моля да бъдем своевременно уведомени (не по-късно от 31 юли 2023 г.) на посочения имейл адрес.

  От ръководството на НСУ „София“                                                             

04.07.2023г.

19.06.2023г.

21.07.2023г.

       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ,

   Можете да се запознаете с разпределението на децата по групи тук:
 

      От ръководството на НСУ "София"                                    

Всеки успех започва от училището...

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

    НСУ "София" не е одобрено за участие по НП "България - образователни маршрути", поради липса на средства в програмата.
     Пътуванията през м. август до с. Шкорпиловци няма да се осъществят.

      От ръководството на НСУ "София"                                    

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

    НСУ "София" няма свободни места за трето класиране в първи клас за учебната 2023/2024 г.


  От ръководството на НСУ "София"