Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

15.01.2024 г.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  15.01.2024 г.

06.10.2023 г.

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

     На 10.02.2024 г. в НСУ „София“ ще се проведе вътрешноучилищният кръг на Международното състезание по английски език на Cambridge Kangaroo Global Linguistics 2024.
      Можете да се запознаете с регламента на състезанието 

      За участие в състезанието е необходимо родителите да попълнят                      .

      В срок до 18.01.2024 г. учениците трябва да предадат на учителя си по английски език заявлението и таксата за участие в състезанието.       

            УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД09-2050 / 28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с организирането на националното външно оценяване в VII и Х клас през учебната 2023-2024 година Ви уведомяваме, че можете да подадете завления за явяване на изпит по чужд език в VII и Х клас, както и на изпит за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас в срок до 12.02.2024 г. 


06.10.2023г.

15.01.2024 г.

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

        Национално средно училище „София“ и сдружение „Български младежки форум“, и със съдействието на Генералното консулство на Република България в гр. Истанбул организират

                                                      ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

за създаване на библиотека за Българското неделно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в града.
       На учениците са необходими НОВИ или ЗАПАЗЕНИ книги, включени в учебната програма по български език и литература от 2 до 12 клас.
         Списък със задължителната литература можете да откриете
         Периодът на дарителската кампания е от 09.10.2023 до 25.10.2023 г.
         Книгите можете да оставяте в учителската стая на втория етаж.

         За контакт и допълнителна информация:
         Николай Димитров – 0893 512 064
       

         От ръководството на НСУ „София“