03.06.2024 г.

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Приетите в Подготвителен клас деца на първо класиране за учебната 2024/2025 година не се явяват на тест за училищна готовност.

      Записването ще се извърши от 13.05.2024 г. (след 12:00 ч.) до 16.05.2024 г. вкл. (до 17:00 ч.), като за целта е необходимо да изпратите на имейл nsou151z@abv.bg  потвърждение със следния текст: Моля детето ми (три имена и входящ номер) да бъде записано в Подготвителен клас на НСУ „София“ за учебната 2024/2025 г. и да приложите сканирано копие на удостоверението за раждане на детето.

   Ако в посочените дни не запишете детето, ще считаме, че мястото е освободено.

   Списък с приетите деца в Подготвителен клас може да видите 
                                                                                  

                                                                                 От ръководството на НСУ „София“


11.06.2024 г.

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     На 28.05.2024 г. (вторник), документи за кандидатстване за 1. клас ще се приемат до 11:30 часа, поради провеждане на ТРЕТО ДЗИ в НСУ „София“.

                                             
                               От ръководството на НСУ „София“

29.04.2024 г.

13.05.2024 г.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  11.06.2024 г.

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            НСУ „София“ обявява 15 (петнадесет) незаети места в 1. клас за учебната 2024-2025 г. за Второ класиране.

            За да кандидатствате за Второ класиране е необходимо от
12.06.2024 г. до14.06.2024 г. (до 17:00 ч.) на имейл nsou151z@abv.bgда изпратите следния текст: Желая (три имена с вх. номер…) да участва във Второ класиране.

      Кандидатстващите за първи път е необходимо лично да депозират документите си за Второ класиране в сроковете посочени по-горе от 09:00 ч. до 16:30 ч.
            Списък с приетите на Второ класиране ученици ще бъде поместен на сайта на училището на
17.06.2024 г. (до 17:00 ч.).

                                                                                    От ръководството на НСУ „София“

20.05.2024 г.

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Записването на приетите на Първо класиране ученици в 1. клас за учебната 2024-2025 година ще се извърши на 04.06.2024 г. и 05.06.2024 г. само срещу представяне на оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас в училище.

            Приетите на Първо класиране ученици, желаещи да се запишат в НСУ „София“ се явяват на тест за училищна готовност по определения график.

            При невъзможност детето да се яви на тест в определения в графика ден и час се свържете с г-жа Теодора Апостолова, тел.: 0895 410 685.

            Моля да бъдете в училището 10 минути преди започване на теста.

            Вижте списък на приетите на Първо класиране ученици и график за провеждане на тест за училищна готовност 

 
                                                                                   От ръководството на НСУ „София“

20.05.2024 г.

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

   Тази година НСУ „София“ отново кандидатства в НП „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“.
         Дейностите са в следните образователни направления:

  •  ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

   Посещение на Археологически музей гр. Созопол
   Посещение на Бегликташ, гр. Приморско

   Посещение на Исторически музей, гр. Царево

  • ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

  Наблюдение на Лъвската глава,  гр. Приморско

  • БИОЛОГИЯ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОЛОГИЯ

  Посещение на резерват „Ропотамо“, гр. Приморско

  • ЕТНОГРАФИЯ, ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ

  Посещение на Етнографска експозиция, гр. Созопол

     Пътуването ще се проведе от 26.07.2024 г. до 30.07.2024 г. в Международен детски спортен център „Балканика“ , гр. Китен.


       Подробна информация може да намерите 


     В петдневното пътуване ще участват общо 80 ученици от I до XI клас.
 
На 30.04.2024г. започва приемане на заявления за участие на имейл адрес:    nsu_om2024@abv.bg , което ще продължи до 23:59 ч. на 06.05.2024 г.
    За да кандидатствате е необходимо на имейл nsu_om2024@abv.bg да изпратите следния текст: 
Желая (три имена на ученика, от .. клас) да участва в НП „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“ .

     Редът на подаване ще е критерий за определяне на участниците.

  Списък с учениците, които ще пътуват, ще бъде публикуван на сайта на училището, раздел „Важни съобщения“.
 
                                                                                   От ръководството на НСУ „София“​​


Всеки успех започва от училището...

       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     В НСУ „София“, в Подготвителна група за Второ класиране няма свободни места.

                                                                            От ръководството на НСУ „София“