Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

инж.  Мариана Радева          Росица Стоева                        Диана Тихолова                      

Ръководител ИКТ                  Педагог-съветник                   Педагог-съветник                  

Николай Димитров                Мариана Пищалова               Теодора Апостолова             Атанас Пенков

Зам.-директор УД                   Зам.-директор УД                   Зам.-директор УД                  Психолог

                                                                               Росен Цветанов                 

                                                                                    Директор