Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

инж.  Мариана Радева          Росица Стоева                        Диана Тихолова                      

Ръководител ИКТ                  Педагог-съветник                   Педагог-съветник                  

 Николай Димитров                 Мариана Пищалова                 Теодора Апостолова                Марина Борова

 зам.-директор УД                    зам.-директор УД                      зам.-директор УД                      зам.-директор УД

                                                                                   Росен Цветанов                 

                                                                                         Директор