Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно  училище “София”, 1990-2022. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

инж.  Мариана Радева          Росица Стоева                        Диана Тихолова                           Елисавета Петкова  

Ръководител ИКТ                 Педагог-съветник                   Педагог-съветник                        Ресурсен учител                

 Николай Димитров                 Мариана Пищалова                 Теодора Апостолова                Марина Борова

 зам.-директор УД                    зам.-директор УВД                   зам.-директор УВД                   зам.-директор УВД

                                                                                   Росен Цветанов                 

                                                                                         Директор