Национално средно училище "София"


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2017. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

                                                                               Росен Цветанов                 

                                                                                    Директор                               

Николай Димитров                Мариана Пищалова               Теодора Апостолова             Петър Илиев

Зам.-директор УД                   Зам.-директор УД                   Зам.-директор УД                  Зам.-директор АСД

Всеки успех започва от училището...

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

инж.  Мариана Радева          Росица Стоева                        Диана Тихолова                      Атанас Пенков

Ръководител ИКТ                  Педагог-съветник                   Педагог-съветник                  Психолог