Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Светла Йорданова                   Имрел Низам                          Светлана Манаскова              Атанаска Козничка         

ст. учител по физика               ст. учител по математика       ст. учител по икономика         ст. учител по БЕЛ     

Радослава Николова              Жулияна Кузманова                Недка Маринова                     Биляна Никифорова       

учител по АЕ                             ст. учител по математика        ст. учител по математика      учител по математика                  

Антонио Гинев                        Даниел Иванов                          Елена Палатовска                  Живка Бурушкина        

гл. учител по БЕЛ                    учител по БЕЛ                           учител по АЕ                            ст. учител по АЕ               

Татяна Василева                       Лилия Арие                              Юлия Вълкова                       Весела Пунова

ст. учител по АЕ                         ст. учител по АЕ                       ст. учител по АЕ                      учител по АЕ

Елеонора  Петкова                  Марина Борова                       Елизабета Хубанчева           Миглена Митковска

ст. учител по БЕЛ                     учител по БЕЛ                          ст. учител по БЕЛ                   ст. учител по БЕЛ