Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

Даниела Илиева                      Красимира Бурушкин               Миглена Кънчева                      Радослава Николова          

ст. учител по Геофрафия      учител по БЕЛ                            учител по БЕЛ                           учител по АЕ          

Недка Маринова                       Радослава Кръстева                Венета Андреева                     Вяра Кирилова

ст. учител по Математика        учител по Математика             учител по Математика            учител по АЕ  

Анна Меликсетян                       Имрел Низам                           Светлана Манаскова               Жулияна Кузманова       

ст. учител по Физика                 ст. учител по Математика      ст. учител по Икономика         ст. учител по Математика   

Миглена Митковска                  Мария Владимирова                Даниела Тенева                        Нина Сариева    

ст. учител по БЕЛ                      учител по АЕ                             учител АЕ                                   ст. учител по АЕ                

Елеонора Петкова                   Даниел Иванов                           Елена Палатовска                   Стефи Пеева      

ст. учител по БЕЛ                    учител по БЕЛ                            учител по АЕ                           ст. учител по АЕ               

Алекси Григоров                      Марионела Николова               Юлия Вълкова                          Весела Пунова

учител по РЕ                            учител по АЕ                              ст. учител по АЕ                        учител по АЕ

  Таня Лаакман                             Георги Феоргиев                     Иво Кирков                               Антонио Гинев

  гл. учител по ИИ                        гл. учител по ФВС                   гл. учител по ИИ                      гл. учител по БЕЛ