Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

Миглена Кънчева                      Людмила Донева                     Николай Евтимов                     Даниела Илиева

учител по БЕЛ                           ст. учител по история             учител по География               ст. учител по География

Недка Маринова                       Капка Кръстева                         Венета Андреева                     Красимира Бурушкин

ст. учител по математика       ст. учител по математика         учител по математика             учител по БЕЛ 

Светла Йорданова                     Пенка Маринска                       Светлана Манаскова               Жулияна Кузманова       

ст. учител по физика                 ст. учител по математика       ст. учител по икономика         ст. учител по математика   

Радослава Николова                 Мария Владимирова              Даниела Тенева                        Нина Сариева    

учител по АЕ                               учител по АЕ                            учител АЕ                                  ст. учител по АЕ                

Антонио Гинев                         Даниел Иванов                           Елена Палатовска                   Стефи Пеева      

гл. учител по БЕЛ                    учител по БЕЛ                             учител по АЕ                           ст. учител по АЕ               

Живка Бурушкина                      Марионела Николова               Юлия Вълкова                          Весела Пунова

ст. учител по РЕ и АЕ                учител по АЕ                              ст. учител по АЕ                        учител по АЕ

Елеонора  Петкова                   Атанаска Козничка                     Елизабета Хубанчева             Миглена Митковска

ст. учител по БЕЛ                     ст. учител по БЕЛ                       ст. учител по БЕЛ                    ст. учител по БЕЛ