Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Светла Йорданова                     Пенка Маринска                       Светлана Манаскова               Жулияна Кузманова       

ст. учител по физика                 ст. учител по математика       ст. учител по икономика         ст. учител по математика   

Радослава Николова                                                                    Недка Маринова                       Капка Кръстева      

учител по АЕ                              ст. учител по АЕ                       ст. учител по математика        ст. учител по математика                  

Антонио Гинев                         Даниел Иванов                           Елена Палатовска                   Стефи Пеева      

гл. учител по БЕЛ                    учител по БЕЛ                             учител по АЕ                           ст. учител по АЕ               

Татяна Василева                        Марионела Николова               Юлия Вълкова                          Весела Пунова

ст. учител по РЕ и АЕ                учител по АЕ                              ст. учител по АЕ                        учител по АЕ

Елеонора  Петкова                   Атанаска Козничка                     Елизабета Хубанчева             Миглена Митковска

ст. учител по БЕЛ                     ст. учител по БЕЛ                       ст. учител по БЕЛ                    ст. учител по БЕЛ