Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Огнян Илиев                           Георги Георгиев                          Митко Конярски                   Ваня Русинова     

ст. учител по ФВС                  учител по ФВС                            учител по ФВС                     ст. учител по ФВС            

Людмила Тотова                      Кирил Кирилов                         Свободка Дамянова             Румен Механджийски учител по музика                     учител по музика                      ст. учител по ФВС                 ст. учител по ФВС

 Таня Лаакман                           Анна Генчева                           Ива Генчева                               Велислава Савчева

 ст. учител по ИИ                       ст. учител по ИИ                     учител по ИИ                              учител по ИИ

  Даниела Илиева                     Галина Караджова                  Ася Георгиева                          Иво Кирков

  ст. учител по география        ст. учител по музика              учител по музика                     гл. учител по ИИ

  Светла Кирилова                  Михаела Кутина                        Атанас Пенков                        Валентина Караджова

  ст. учител биология и ЗО     ст. учител биология и ЗО       учител по история                 ст. учител по история