Елина Цветанова               Имрел Низам                             Румяна Ганчева                   Елена Петрова

Ръководител ИС                Главен счетоводител              Технически сътрудник        Счетоводител


Рени Цветкова                      Даяна Русева                           Севда Костова                      Радослав Симеонов      

Административен                 Библиотекар                           Главен счетоводител           Администратор       

специалист                                                                                                                               информационни с-ми                                                                                        

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Ангелина Чакова                 Василка Кирилова       

Медицинска сестра           Медицинска сестра