Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Ангелина Чакова                 Василка Кирилова       

Медицинска сестра           Медицинска сестра 

Елина Цветанова               Имрел Низам                             Румяна Ганчева                      Елена Петрова

Ръководител ИС                Главен счетоводител              Технически сътрудник           Счетоводител


Рени Цветкова                      Даяна Русева                              Севда Костова                      Радослав Симеонов      

Административен                 Библиотекар                              Библиотекар                         Информационно осигуряване специалист КС