Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2021. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

04.06.2021г.

 

               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Записването на приетите на Второ класиране ученици в 1. клас за учебната 2021-2022 година ще се извърши на 15.06.2021 г., само срещу представяне на оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас в училище.

            Приетите ученици, желаещи да се запишат в НСУ "София", се явяват на тест за училищна готовност по определен график.

            При невъзможност детето да се яви на тест в определения в графика ден и час, ще бъде обявена допълнителна дата. За информация – г-жа Теодора Апостолова, тел.: 0893 512065.

            Тестът за училищна готовност ще се проведе в малки групи при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за безопасност.

            Моля да бъдете в училището 10 минути преди започване на теста.

            Вижте списък на приетите ученици на Второ класиране и график за провеждане на теста                          .
                                                                                                                                                                                                                                            От ръководството на НСУ „София“


                                       

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


       Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство в НСУ „София“ ще се проведе на 21.06.2021 г. (понеделник). Начало на изпита 9.00 ч.

       Учениците, разпределени за изпит в НСУ „София“, трябва да се явят в училището в 8.15 ч. Допускат се до изпита след проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт) и служебната бележка. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа. Изпитът е анонимен. Пособията и материалите (черни, цветни моливи, гума, акварелни бои или темперни бои) за изпълнение на задачата за изпита се осигуряват от кандидата. Рисувателни листове и глина за горепосочените ученици се осигуряват от НСУ „София“.
                                                                                   От ръководството на НСУ "София"               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             Записването на приетите на Първо класиране ученици в 1. клас за учебната 2021-2022 година ще се извърши от 08.06.2021 г. до 09.06.2021 г. вкл., само срещу представяне на оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас в училище.

           Приетите ученици, желаещи да се запишат в НСУ "София", се явяват на тест за училищна готовност по определен график.

              При невъзможност детето да се яви на тест в определения в графика ден и час, ще бъде обявена допълнителна дата. За информация – г-жа Теодора Апостолова, тел.: 0893 512065.

             Тестът за училищна готовност ще се проведе в малки групи при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за безопасност.

              Моля да бъдете в училището 10 минути преди започване на теста.

        Вижте списък на приетите ученици на Първо класиране и график за провеждане на тест 

                                                                                                                                                                                                                                            От ръководството на НСУ „София“


     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  ​14.06.2021 г.

14.06.2021г.

10.06.2021г.