Всеки успех започва от училището...

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

       НСУ „София“ е ОДОБРЕНО за финансиране по НП „България-образователни маршрути“ през 2024г.

     По независещи от училището причини се налага СМЯНА НА ПЕРИОДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО ПО ПРОГРАМАТА – вместо обявения период (26.07-30.07.2024г.), пътуването ще се проведе от
21.07.2024 до 25.07.2024г. вкл. Всички останали условия остават непроменени.


       
Списък с класираните ученици можете да видите 

        Списък с резерви можете да видите 

   За всички одобрени ученици е необходимо родител/настойник да попълни и подпише приложените
Декларация и Инструктаж (по образец) и да ги изпрати сканирани на nsu_om2024@abv.bg   в срок до 16.06.2024г.


​      Декларация за участие и здравословно състояние (образец):

     Инструктаж при пътуване на ученици (образец): 


   При неподадени документи (декларация и инструктаж) на одобрен участник за участие в пътуването по НП „България-образователни маршрути“, в пътуването ще бъде включен следващ класиран ученик (от списъка с резервите).
                                                                           

                                                                                От ръководството на НСУ „София“​


         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


    В НСУ "София", в Първи клас за Трето класиране няма свободни места.

                                                                                 Oт ръководството на НСУ "София"

02.07.2024 г.

17.06.2024 г.

17.06.2024 г.

11.06.2024 г.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  02.07.2024 г.

21.06.2024 г.

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

03.07.2024 г.

12.06.2024 г.

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,


      Тези от Вас, които искат да се запознаят с изпитните работи от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство - 7. клас, могат да го направят на 3, 4 и 5 юли 2024 г., 1. сграда на НСУ "София", стая 26, от 10.00 до 13.00 ч.
     Важно!
1. Да се носят документ за самоличност на ученика и входящ номер от служебната бележка за допускане до НВО.
2. Рисунките не може да бъдат снимани.
3. Не се допуска разглеждане на чужди рисунки.
4. Полученият резултат не подлежи на промяна.
                                                                                 Oт ръководството на НСУ "София"

          Уважаеми седмокласници, 

           Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство, който ще се проведе на 24 юни 2024 г., започва в 9.00 ч. и продължава 5 астрономически часа.
         Учениците следва да се явят пред главния вход на най-късно в 8.30 ч. Ще бъдат допускани в училището срещу:
           -  документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, ученическа лична карта)
          -  служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО и изпитите за проверка на способностите.
​       Училището осигурява рисувателен лист или глина, в зависимост от посоченото желание при подаване на заявлението за явяване, а от учениците се изисква да носят собствени материали (моливи, бои по избор, чертожни инструменти, инструменти за моделиране и др.).
​       
                                                                                   От ръководството на НСУ „София“

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         Записването на приетите на Второ класиране ученици в 1. клас за учебната 2024-2025 година ще се извърши на 18.06.2024 г. само срещу представяне на оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас в училище.

         Приетите на Второ класиране ученици, желаещи да се запишат в НСУ „София“ се явяват на тест за училищна готовност по определения график.

        При невъзможност детето да се яви на тест в определения в графика ден и час се свържете с г-жа Теодора Апостолова, тел.: 0895 410 685.

         Моля да бъдете в училището 10 минути преди започване на теста.

        Вижте списък на приетите на Второ класиране ученици и график за провеждане на тест за училищна готовност    

                                                                                    От ръководството на НСУ „София“


          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            НСУ „София“ обявява 15 (петнадесет) незаети места в 1. клас за учебната 2024-2025 г. за Второ класиране.

            За да кандидатствате за Второ класиране е необходимо от
12.06.2024 г. до14.06.2024 г. (до 17:00 ч.) на имейл nsou151z@abv.bgда изпратите следния текст: Желая (три имена с вх. номер…) да участва във Второ класиране.

      Кандидатстващите за първи път е необходимо лично да депозират документите си за Второ класиране в сроковете посочени по-горе от 09:00 ч. до 16:30 ч.
            Списък с приетите на Второ класиране ученици ще бъде поместен на сайта на училището на
17.06.2024 г. (до 17:00 ч.).

                                                                                    От ръководството на НСУ „София“


         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,


         Можете да се запознаете с графика за провеждане на поправителни изпити 


                                                                                 Oт ръководството на НСУ "София"