ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИ

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg

Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"