Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Ани Георгиева                         Траянка Шопова                      

хигиенист                                 хигиенист                                                 

Мария Антова                          Румяна Божинова                   Катя Евтимова                        Костадинка Миткова

хигиенист                                 хигиенист                                 хигиенист                                хигиенист                     

Румен Солункин                     Ангел Цветанов                        Асен Рангелов                        Петко Спиридонов  

огняр                                        огняр                                          работник подръжка                работник подръжка              

Милчо Узунов                         Венцислава Маринова          Софка Рангелова                   Зора Трайкова

охрана                                      помощник на учителя            хигиенист                                 хигиенист